Skip to main content
Rehber

Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri (ADİS)

By Nisan 29, 2023One Comment
Betül Sazoğlu, Dil ve Konuşma Terapisti

İletişim birçok biçim alır, insanlar birçok yolla iletişim kurar ve herkes herhangi bir kısıtlayıcı olduğunda iletişimini daha net hale getirmek için destekleyici iletişim yöntemleri kullanır.

ADİS temelde iletişim güçlüklerine yönelik bazen sözel etkileşimini destekleyici bazen ise sözel iletişime alternatif olarak kullanılan iletişimsel tekniklerdir. ADİS için hiçbir önkoşul yoktur, herhangi bir gelişim aşaması beklenmez ya da yaş sınırı barındırmaz. Çocuğun bireysel özellikleri ve tercihleri göz önünde bulundurularak hayatına adapte edilir.

Çocukların/ yetişkinlerin ihtiyacına göre işaretler, jest ve mimik gibi fiziksel araç gerektirmeyen yardımsız ADİS ya da sembol panoları, iletişim kitapları, klavyeler, konuşma üreten iletişim cihazları ve uygulamaları gibi yardımlı ADİS önerilebilir. Her iletişim yönelimi eşit ve değerlidir çünkü mesajın anlaşılması, mesajı hangi formatta ilettiğinizden daha önemlidir.

Her ADİS süreci tamamen kişiye özeldir. İletişim güçlüğünün durumuna göre ADİS araç, sistem, cihaz ve/veya stratejilerden oluşabilir. Bu yöntemde sadece amaç ve etki ortaktır: Farklı iletişim kanalları oluşturduğu için, fonksiyonel iletişimin gücünü gösterir. ADİS kullanmak arkadaşlıklar, derin ilişkiler, zengin ve sık sosyal etkileşimler, derin sosyal roller, kendi yaşamı üzerinde artan bağımsızlık ve karar verme gücü, kişisel güvenlik ve istihdam için çok güçlü yollar açar.

ADİS çocuğa sadece iletişim alternatifi vermez; anlaşılma ve anlatabilme çoğaldıkça kaygıyı azaltır, sözlü iletişimi destekler ve bambaşka yeteneklerin gün yüzüne çıkmasına imkân tanır. Bu yüzden de iletişim desteklemek için ADİS’e başlarken kullanıcının önüne birden fazla seçenek (kartlar, tablet, PC vb.) hatta yüksek teknolojili sistemler için farklı programlar konur. Kullanıcı hangisini seçerse onunla ilerlenir. Çünkü ADİS kaç yaşında olursa olsun öncelikle kişiye ve tercihlerine saygı duymak demektir.

One Comment

Yorum Bırak