Skip to main content
Rehber

Engelli Bakım Aylığı

By Nisan 29, 2023No Comments
Av. Deniz Yazgan Şenay

Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporunun tarihi kritik öneme sahiptir. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden dolayı bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmez.

Eğer kişi bireysel olarak başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği gerekir.

Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az %40 olmalıdır.

ÇÖZGER’de engellilik yüzdesel olarak belirtilmemektedir. Yüzdesel belirtinin yerine “ağır-orta-hafif, çok ileri düzeyde özel gereksinim” gibi kavramlara yer verilmektedir. Bu bağlamda raporun engelliliği niteleyişine göre aylık bağlanmaktadır.

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) yapılır. Başvuruyu takip etmek için alındı belgesinin kaybedilmemesi gerekir.

Başvurular en geç bir ay içinde sonuçlansa da deprem nedeniyle gecikme özellikle 6 Şubat 2023 sonrasında yaşanabileceği öngörülebilir.

Deprem öncesinde hanede yaşayan başka bir kişi de 2022 sayılı Yasa kapsamında yaşlı ve engelli aylığı alıyorsa yeni başvuru için sorun teşkil etmez. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan ihtiyaç hesaplamasında gelire dâhil edilmez.

Evde bakım yardımı alan kişiler de engelli aylığı başvurusunda bulunabilmektedir. Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmektedir.

Yılda en az bir kez sosyal inceleme yapılır. 5 çeşit aylık bağlanır:

  • Yaşlı aylığı,
  • %40-69 arası engelli aylığı,
  • %70 ve üzeri engelli aylığı,
  • 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve
  • silikozis aylığı.

Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına sahip rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam edilir.

Detaylı bilgi için: https://www.aile.gov.tr/sygm/genel-mudurluk/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakiflari/

Yorum Bırak