Skip to main content
Rehber

Evde Bakım Aylığı

By Nisan 29, 2023No Comments

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7. maddesi uyarınca, her türlü gelirler toplamı esas alınarak, aile içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır.

Beraber yaşanan hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek 18. maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil edilmez.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Başvuru Süreci

Evde bakım aylığı başvurusu, yerleşim yerinin niteliğine göre farklı yerlere yapılmaktadır. Bu bağlamda,

  • İllerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine,
  • İlçelerde İlçe Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.

Başvuru yazılı olarak, dilekçe formatında yapılmalıdır.

Engelli kişi veya engelli kişinin bakım ve destek vereni dilekçesinin ekinde mutlaka engelliliği niteleyen rapora yer vermelidir. Engelli kişinin bakım vereni ile yapacağı başvuruda akrabalığı veya vesayet ilişkisini kanıtlar belgeye yer verilmesi zaman kaybını önleyecektir.

Başvuru sonrasında, başvuru mercii mal ve gelir beyanı, mezunu olunan okullardan diploma örnekleri ve SGK bordroları gibi gelir durumunu ortaya koyan evrak isteminde bulunacaktır. Bu evrakın mercie sunumu bağlamında engelli kişinin güncel, en geç altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafının da bulunması kritik öneme sahiptir.

Yorum Bırak