Skip to main content
Rehber

Vesayet

By Nisan 29, 2023No Comments
Av. Deniz Yazgan Şenay

Her görünmeyen engelli kişinin vesayet altına alınarak kısıtlanması gerekmez. Ancak yaşamını bağımsız veya özerk koşullarda sürdürmekte zorluk yaşayacak, korunmaması halinde tehlike altında kalacak engellilerin kısıtlanması, velayetin devamı veya vasi atanması kararı verilmesi, engelli kişinin üstün yararına olacaktır.

Türk Medeni Kanunu’nun 405. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.”

413. maddenin ikinci fıkrası uyarınca ise “Gereken durumlarda, bu görevi birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkileri uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir.”

Kanunca öngörülen vesayet daireleri sulh hukuk mahkemeleridir. Vekil ile temsil zorunluluğu bulunmadan açılabilen vesayet davaları, kamu düzeninden kabul edilir ve bu nedenle nispi harç ücreti ödemek gerekmez.

Kısıtlı adayının özgeçmişi, kısıtlı adayının tıbbi raporları, kısıtlı adayının özelliklerini açıklar örnekler ve vasi adayının özelliklerini açıklar bir anlatıyı barındıran dilekçeyi, ikametinizin bulunduğu yetkili sulh hukuk mahkemesine sunarak davanızı açabilirsiniz.

Yorum Bırak