Skip to main content
Rehber

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

By Nisan 29, 2023One Comment
Av. Deniz Yazgan Şenay

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), rehberlik hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini planlayarak hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kurumdur. Bu bağlamda, engelli kişinin ve engelli kişiye bakım/destek sunan kişinin RAM’ın niteliğini detaylıca bilmesi, uygulamada sıklıkla karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için kritik öneme sahiptir.

Özel eğitime destek sağlayan kurumlar içerisinde olan RAM (*)

  • Özel eğitim gerektiren kişileri, tanılamada belirtildiği şekilde inceler, tanılar, yerleştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir ve bu kişilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar.
  • Nüfus ve hizmet potansiyeline göre merkez ve diğer ilçelerde de rehberlik ve araştırma merkezleri açılabilir.

22. maddeye göre RAM, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden kişilere de rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri götürmek üzere eğitim-öğretim kurumlarında kurulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri, kurumlarındaki özel eğitim gerektiren bireylere de eğitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre bu hizmetleri sunar.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Özel Eğitim Hizmetleri bölümleri bulunur.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin tarama, inceleme, tespit, teşhis, öğrenci tanıma gibi çalışmalarında kullanabilecekleri çeşitli testleri; kişilik, tutum, meslekî ve akademik benlik, gelişim, öğrenci davranışlarını değerlendirme gibi ölçekler; ilgi envanterleri, kontrol listeleri, anketler ve benzeri ölçme araçları bulunur.

(*) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 21. maddesinde tanımlanmıştır.

One Comment

Yorum Bırak