Skip to main content

Çok soruluyor, hadi biraz anlatalım… Özgür Eller Otizm İnisiyatifi, otistiklerin yaşamlarını kolaylaştırmak için destek çemberleri oluşturmak ve otizm topluluklarında öz savunuculuk süreçlerini desteklemek fikriyle doğdu.

Birkaç ebeveyn, Merhaba! Spektrum ekibi ile bir araya geldik ve yapmamız gerekenin onurlu bir yaşam için yepyeni ve sürdürülebilir bir model ortaya koymak olduğuna karar verdik. İhtiyacın en elzem olanı otizm gündeminin merkezine özneleri almaktı.

İlk bakışta oldukça makul gözüken bu bakışı hayata geçirmenin ne büyük zorluk olduğunu, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de otistik yetişkinlerin görünürlük elde etmesiyle hep beraber yaşayarak öğrendik.

Bu ayrımcı ortam karşısında, bir gün her otistik çocuğun birer otistik yetişkin olacağını anımsamak oldukça korkutucu. Daha otizm topluluklarında kendilerine yer verilmekten bu kadar çekinilen otistiklerin, hayatın geri kalanında neler yaşayabileceğini düşünmek, bizlere ne için mücadele ettiğimizi her geçen gün yeniden hatırlatıyor.

Otizm ile ilgili geçerliliği kalmamış onlarca yıllık teoriler, kullanılan ayrımcı dil, zarar verici sayısız uygulama, nörolojik farklılığı “tedavi” etmeye kalkan binlerce “uzman” ve ailelerin hissettiği çaresizlikten faydalananların arasından bizler de sesimizi yükseltiyoruz.

Mücadele alanımızın ne kadar çok ve çeşitli olduğunun farkındayız. Ve fakat her yanlış adım bir başka otistiğin onulmaz zararlar almasına, hayat boyu eşlik eden travmalara, anksiyete-depresyon vb. ek ruhsal tanılara ve hatta intihara götürdüğünü bilirken nasıl dururduk?

Otistiklerle ilgili son derece kişisel ve onur kırıcı detaylar sosyal medyada fütursuzca paylaşılırken, otistikler zorla hayatın dışına sürülürken, insanlık suçu işkence görüntüleri elden ele gezerken, konfor alanımızdan sadece konuşarak nasıl otururduk?

Cehalete, kötülüğe, sisteme ve o sistemi besleyen tüm çarklara karşı birbirimizden aldığımız destekle yola çıktık. Haklı öfkemizi, ideale dair inadımız ve yaşama sevdamızla birleştirdik. Yan yana, eşit ve özgür olmak için isyandayız. Ama hem gülüp hem de dans edebiliyoruz 🙂

Bu engebeli yolda, en büyük ihtiyacımız dayanışma. Uzun vadede amacımızın herkes için ulaşılır olan, ailelerin, eğitimcilerin ve bakım sağlayıcıların tamamına doğru bilgileri ve imkanları erişilir kılmak.

Böylece ailelerin maddi ve manevi imkan farklılıklarını gözetmeksizin, kar amacı gütmeden otizm tanısı alan her çocuğa erişmek için yeni araçlar ve alanlar yaratmak. Böylece otistik çocuk ve yetişkinler için daha eşit bir yaşamı mümkün kılan şartların oluşmasına katkımızı sunmak.

Otistiklerin yaşam hakkını savunabilmek için başlangıç noktamızın bakım verenler olması gerektiğinde hemfikiriz. Özellikle küçük yaşta destek ihtiyacı çok fazla olanlar için en faydalı katkının ailelerin ve eğitmenlerinin doğru bilgilendirilmesi olduğuna sayısız kez şahit olduk.

Toplum, hatta otistiklerin en yakınındaki insanlar hala otizmin ne olduğu konusunda oldukça yanlış fikirlere sahip. Tüm aile ve eğitimcileri tek tek fiziksel bir ortamda eğitmek zor, hatta imkansız olabilir.

Fakat hep beraber, otizm hakkında güncel, güvenilir ve ayrımcı olmayan bilgileri herkes için ulaşılabilir kılabilir, yüzlerce çocuğun hayatına çok kısa bir sürede dokunabiliriz.

İşte büyük bir titizlikle hazırlamaya başladığımız “otizm rehberi” projesi, bu umudun etrafında doğdu. Bu projeyi sadece bir yayın olarak değil ilkelerimizi ortaya koymak için bir anayasa gibi de görüyoruz.

Çünkü yaklaşımın temeline; güvenli alanlar, regülasyon, bireysel farklılıklar, iletişimin çeşitliliği, motivasyon ve zamanın önemsizliğinin önemini alarak katman katman atıyoruz.

Böylelikle toplumun genelinde kendisine yankı bulan otizmi bir problem olarak görme eğilimini, gerekli destek sağlandığında nöroçeşitliliğin bir zenginlik olduğu fikriyle değiştirmeyi amaçlıyoruz.

Ve diyoruz ki hadi siz de gelin! Burada çok sürpriz bir şeyler oluyor. 

#özgüreller #otizm #otizmiçinkırmızıyıseçin

Yorum Bırak