Skip to main content
Rehber

Psikiyatristin Görev ve Sorumlulukları

By Nisan 29, 2023One Comment
Çocuk Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Tuna Çak

Çocuk ergen psikiyatristleri, otizmin sadece tanınması ve değerlendirilmesi değil, yaşam boyu desteğin planlanması ve sürdürülmesi aşamalarında gemi kaptanına benzetebileceğimiz kritik bir rol oynarlar. Bu rol gereği hem hekimlik görevlerini yaparlar hem de kolaylaştırıcılık, ailenin desteklenmesi, makul düzenlemeler yapılması, eğitim planı gibi pek çok konuda aileye rehberlik gibi farklı roller üstlenirler. Sınırlı ya da bilimsel geçerliliği olmayan bilgi gerekli desteğin sağlanmasının önündeki en önemli engel olduğu için bilimsellik konusunda net bir anlayışa sahip psikiyatristlere sahip olmak ve aileyi bilimsel geçerliliği olmayan arayışlara karşı uyarmak otizmde olmazsa olmazdır.

Otistik çocukların yaşam boyu desteklenmesi ve kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat verilmesi süreci karmaşık bir yoldur. Otistikler için en kapsamlı ve etkili destek yollarının üretilmesi de ekip çalışması gerektirir. Ebeveynler bu karmaşık labirentte gezinmede ve çocukları için savunuculuk yapmada en önemli rolü oynarlar. Doğru bir ekip oluşturmak, belirli bir sağlayıcıyı ne zaman arayacaklarına ve uygunluğuna karar vermek, çeşitli sağlayıcıları görmek için zaman ve çoğunlukla bütçe bulmak ve sorunlara bağlı olarak ekipte değişiklikler yapmak tamamen onların sorumluluğunda ilerler. Bu bağlamda çocuğu düzenli olarak izleyen çocuk ergen psikiyatri hekiminin rehberliği önemlidir. Çocuk ve ergen psikiyatristi ile çalışırken en önemli faktörlerden biri güvendir. Çocuk ergen psikiyatristi uzun yıllar hayatınızda olacaktır ve ilaç tedavisine ya da psikiyatristin önerdiği diğer yaklaşımlara birlikte karar verirken aile, çocuk-ergen ve çocuk ergen psikiyatristi arasındaki açık iletişim, herhangi bir planın gerçekleşmesi için çok önemlidir.

Otizm yaşam boyu süren bir kondisyon olması sebebiyle öneriler kişinin yaşı, gelişimi ve destek ihtiyacının düzeyine göre değişir. Buna bağlı olarak da izlem aralığı ayda iki kereden, altı ayda bir kereye kadar geniş bir aralıkta gerçekleşebilir. 

Bireysel eğitim ve dil konuşma terapisi gibi destek eğitsel yaklaşımların zamanlaması ve sıklığının belirlenmesi, örgün eğitim sürecine dahil olma konuları yine çocuk ergen psikiyatristi rehberliğinde düzenlenir. Çocuk ergen psikiyatristleri düzenli izlemlerde hem ilerlemeleri hem de aile tutumlarını tekrar değerlendirirler.

One Comment

Yorum Bırak